Choď na obsah Choď na menu
 


STARÁ ĽUBOVŇA

STARÁ ĽUBOVŇA, Staroľubovniansky dekanát, Spišská diecéza, VÝVOJ NÁZVU: Lublyó - 1786, Iblau - 1786, Lubló - 1808, 1863, Lublovia - 1808, Lublau - 1808, Lubowná - 1808, Ólubló - 1873–1913, Stará Ľubovňa - 1920 –, maď.: Ólubló, nem.: Altlublau, Altliebenau, ADRESA: RKFÚ, Nám. sv. Mikuláša 14, 064 01 Stará Ľubovňa, tel.: 052/ 432 25 00, 428 15 81, fax: 428 15 82, rkfu@slnet.sk, rkfu@sl.sinet.sk, stara_lubovna@kapitula.sk, http://farnost.slnet.sk, http://staralubovna.kapitula.sk, KŇAZI: dekan - farár Lacko Pavol, Mgr. (k r. 2013), kaplán Hrbček Štefan, Mgr., stefan.hrbcek@gmail.com, (k r. 2013), kaplán Pavlikovský Tomáš, Mgr. (k r. 2013), kaplán Majerník Radoslav, Mgr., (k r. 2013), na odpočinku v dome dôchodcov Mikloško Milan, CSsR, PREDCHODCOVIA - farári a administrátori: 1987 - (30. 6. 1995) - dekan - správca farnosti Piovarči Ľudovít, 1. 7. 1995 - aj k r. 2008 dekan - farár Pánik Marián, Mgr., kapláni: 1970 - (1972) - Janík Štefan, SVD, 1974 - (1977) - Soldiga Jozef, Mgr., 1. 7. 1977 - (14. 4. 1978) - Kavoň Serafín, 1978 - (1981) - Komár Viliam, 1. 5. 1981 - (1. 8. 1982) - kaplán Knapík Jozef, 1982 - (1984) - Lajčin Ondrej, 1984 - (1987) - Nebus Peter, 1988 - Spuchľák Juraj, 1990 - Pramuka Ján, SVD, 1991 - (3. 4. 1993) - Matis Jozef, SVD, 1993 - 1994 - Barník Quirin Ján, Mgr., OPraem., 1994 - (30. 6. 1995) - Marušiak Miloslav, SDB, Mgr., 1. 7. 1996 - (30. 6. 1997) - Culka Stanislav, Mgr., Ing., 19. 7. 1997 - (30. 6. 1998) - Klein Vladimír, Mgr., 1. 7. 1998 - (30. 9. 1998) - Pitko Martin, Mgr., +421 905 226 366, martin.pitko@minv.sk, 1. 10. 1998 - (30. 3. 1999) - Fecko Michal, Mgr., 1998 - Kubica Dušan, Mgr., k r. 2000 - 30. 6. 2001 - Pardel Dušan, Mgr., k r. 2000 - (2005) - Gondkovský Tomáš, Mgr., 1. 7. 2002 – (1. 7. 2004) - Misál Stanislav, Mgr., 1. 7. 2003 – (1. 7. 2005) - Solár Patrik, Mgr., 16. 2. 2004 – (1. 7. 2004) - Gallovič Jozef, PhLic., 1. 7. 2004 – (1. 7. 2005) - Forgáč Marcel, Mgr., 1. 8. 2006 – (1. 7. 2008) - Holík Michal, Mgr., 12. 8. 2006 – (15. 7. 2007) - Pollák Vincent, Mgr., 15. 7. 2007 - (12. 7. 2012) - Boča Marek, Mgr., 21. 6. 2008 - Laškoty Ľuboš, Mgr., 1. 7. 2008 - Tondra Pavol, Mgr., vo farnosti: 1998 - (1999) - diakon Chovanec Jaroslav, ThLic., Ing., RODÁCI: Murdza Peter (narodený 5. 11. 1954), Turlík Rudolf (narodený 17. 4. 1959 v meste Stará Ľubovňa, pochádza z Kamienky), Akimjak Amantius (narodený 4. 1. 1961 v meste Levoča, pochádza z obce Stará Ľubovňa), Šipoš Jozef (narodený 30. 4. 1964 v meste Stará Ľubovňa, pochádza z obce Kamienka), Kindja Vasil, 0903/ 982 057, vkindja@gmail.com (narodený 6. 6. 1966 v meste Stará Ľubovňa), Hudák Ján (19. 12. 1966), Dulák Andrej (6. 12. 1969), Čunderlík František (9. 8. 1973), Nemec Vladimír (narodený 30. 1. 1980 v Starej Ľubovni, 25. 6. 2005 - primičná svätá omša Plavnica), Janíček Eduard (narodený v r. 1980 v Starej Ľubovni, pochádza z obce Plavnica), Hanečák Rastislav (narodený v Starej Ľubovni, pochádza z Vyšných Ružbach, ordinovaný 20. 6. 2009 v Spišskej Kapitule vo veku 29 rokov),  Dulák Stanislav, stanodulak@gmail.com, +421 907 248 263 (narodený 8. 1. 1981 v Starej Ľubovni), Fedorek Vladimír (narodený v Starej Ľubovni, pochádza z Hniezdneho, k 18. 6. 2011 – 25 ročný), Bašista Matúš (2008 - bohoslovec 3. ročníka Spišská Kapitula, pochádza zo Starej Ľubovne), HROBY KŇAZOV: Murdza Peter, Ing., SF (14. 12. 2009), Zentko Ján, Mons., ThDr., PhD. (zomrel 14. 3. 2009), OBYVATEĽSTVO - k r. 2011: 17 262, 12 200 rím. kat., 3 600 gr. kat., k r. 2001 - 2008: 16 227, 12 500 katolíkov, 3 603 gréckokat., SVÄTÉ OMŠE - Kostol sv. Mikuláša - nedeľa: (6:00), 7:30, (9:00), 10:30, 18:30, pondelok - sobota: 18:30 (leto), 6:10 (zima), Kostol sv. Petra a Pavla - nedeľa: 8:00, 9.30, 11:00, Dom dôchodcov - nedeľa: 9:00, Nemocnica: 16:00, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Congregatio Jesu (Spoločnosť Ježišova), Okružná 5254, 064 01 Stará Ľubovňa, tl: 052/432 17 30, eRKO, http://www.erkosl.sk, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, zscmsl@slnet.sk, http://www.zscmsl.edu.sk, Gymnázium sv. Mikuláša, FILIÁLKY: Stará Ľubovňa - Podsadek, Jarabina, Litmanová, MIESTNA ČASŤ: Podsadek, Z HISTÓRIE: V r. 1964 bola k mestu pričlenená obec Podsadek

 

Stará Ľubovňa - Podsadek (Szadek - 1863–1877, 1888, Szadek és Lublóvár - 1882, Szadeklublóvár - 1892–1902, Luvlóváralja - 1907–1913, Podsádek a Ľubovenský Zámok - 1920, Podsadek - 1927 – 1964), filiálka farnosti Stará Ľubovňa, Staroľubovniansky dekanát, Spišská diecéza, OBYVATEĽSTVO - k r. 2011: 1 330, 1 300 rím. kat., SVÄTÉ OMŠE - Kostol sv. Jozefa - nedeľa: 9:00, 11:00, streda, 1. piatok, sobota: 18:00 (leto), 17:00 (zima), Z HISTÓRIE: Po r. 1877 bola k obci Podsadek pričlenená obec Ľubovniansky zámok

 

Ľubovniansky zámok (Lublovár - 1863, Luvlóvár - 1873 – 1877, Ľubovenský Zámok - pred r. 1920), zaniknutá obec, po r. 1877 pričlenená k obci Podsadek, ktorá bola potom v r. 1964 pričlenená k mestu Stará Ľubovňa

 

Jarabina, filiálka farnosti Stará Ľubovňa, Staroľubovniansky dekanát, Spišská diecéza, OBYVATEĽSTVO - k r. 2011:

 

Litmanová, filiálka farnosti Stará Ľubovňa, Staroľubovniansky dekanát, Spišská diecéza, OBYVATEĽSTVO - k r. 2011: SVÄTÉ OMŠE - Kostol sv. Petra a Pavla - nedeľa: 8:00, 9:30, 11:00, pondelok - piatok: 19:00 (leto), 18:00 (zima), sobota:7:00, Kostol sv. Archanjela Gabriela

Zoznam farností Okresu Stará Ľubovňa

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.